Jaarlijks, in de eerste helft van de maand oktober, organiseren we op onze school een Verkeersdag, voor alle leerlingen van het eerste jaar.

Op het programma staat een aantal activiteiten waarvoor we met verschillende externe organisaties samenwerken.

Intussen ‘klassieke’ activiteiten:  verkeersplatformspel, “Wat te doen bij een ongeval op weg naar school?”, tuimelwagen, fietsatelier, fietsbehendigheidspiste, “Bekijk het nuchter”, een fietscontrole en een fietstocht in het centrum van Asse.

Het is een dag actief werken rond een thema dat razend actueel is en waaraan veel aandacht moet besteed worden.  Onze leerlingen zijn immers dagelijks op weg naar en van school, en dit meestal als zwakke weggebruikers.  We vinden het dan ook van levensbelang dat zij de gevaren kennen en weten hoe ze zich het best gedragen in verschillende verkeerssituaties.

Als aandenken krijgen de leerlingen allemaal een fluorugzakhoes;  in de donkere maanden is die verplicht voor degenen di met de fiets naar school komen.

We hopen dat we, allereerst, onze zwakke weggebruikers hiermee voldoende zichtbaar te maken op de openbare weg, en dat we, ten tweede, zo mee te werken aan een verkeersveiliger samenleving.
 
Voor onze tweedejaars is er, bovendien, auteur Luc Descamps, met zijn wervende lezing over zijn boek ‘Verkeerd moment, verkeerde plaats’.
 
 
#  BelvédèreTV
#  Luc Descamps