LEREN OM TE LEVEN.  NIET OMGEKEERD

 

Als je als jonge mens dan toch naar school ‘moet’, dan kan je er even goed van profiteren, en zo veel mogelijk bijleren.

Of je nu graag naar school gaat, of dik tegen je goesting.

 

Neem nu:

GOK

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

 

Eén van onze focussen: taal.

Vandaar ons testdictee in de eerste weken van het schooljaar.
Vandaar ook, bijvoorbeeld, onze begeleidingsplannen voor leerlingen met dyslexie- en dyscalculie-problemen.
Die laatsten mogen hun examens trouwens afleggen in kleinere lokalen, met eventuele (algemene) hulp van de aanwezige leerkracht, en met de mogelijkheid om wat langer te werken dan anderen…

Meer info op eenvoudig verzoek (directie.ms@martinusasse.be).

LEREN LEREN

ALTIJD MEER, EN BETER.

 

De manier waarop je bijleert, heb je doorgaans zelf in de hand.  Maar wij willen alleszins helpen, bijvoorbeeld door jonge mensen te leren hoe ze moeten leren.   Leren leren, zoals dat heet.

Welnu, onze middenschool doet er dus veel (zoniet, alles) aan om het thuisfront te steunen bij het studeren.   Anders gezegd: studeren moet thuis gebeuren, en wij gaan daar niet komen ‘spieken’ of er wel degelijk goed gestudeerd wordt.

Dat hoeft (en past) namelijk niet: wij denken/hopen/weten dat onze voortdurende LerenLeren-inspanningen onze student simpelweg goesting geven om zelf in gang te schieten (en te blijven).

Wie trouwens al een voorproefje wil, moet hier maar eens klikken voor een stukje antistressles en blokplanning.
 
Speciaal voor onze eerstejaars zorgen we trouwens, om goed te starten, voor een extra (achtste!) lesuur in verband met studiebegeleiding.

Volgende items komen tijdens dit lesuur zeker aan bod:

Hoe maak ik mijn boekentas, zodat ik niets vergeet?
Hoe maak ik een planning?
Hoe leer ik mijn les?
Hoe werk ik met mijn agenda?