Maximumcapaciteit 2017-2018 :
  1A » volzet (160);
  1B » volzet (20);
  STV » volzet;
  BVL nijverheid » volzet;
  BVL kantoor-verkoop/verzorging voeding » volzet.

Voor verdere info stuur je best een mailtje naar:
▪   info » smma.be,
▪   directie.ms » smma.be .