»  Klik hierna voor de pdf van onze visietekst
 
 
In de spotlights: onze leerlingen.

Ons doel is eenvoudig uit te leggen: wij willen dat onze leerlingen fijne mensen worden, en dat zij zo hun weg vinden in de wereld.
Daarvoor is het, op zijn minst, goed dat je een vak beheerst. Ook altijd handig: weten wat een mens tot een fijn mens maakt.

Onze spotlights: welbevinden, kwaliteitsvol onderwijs, leren leren, eigenheid, taal en onze wereld.

We splitsen ze hier op, maar het spreekt voor zich dat ze mekaar overlappen.
Net zoals kleuren in elkaar overvloeien.
Één kleur kan al mooi zijn, maar de echte kunst zit in het mengen.
 
 
WELBEVINDEN

SMMA is een leer- en leefomgeving, en wij willen dat iedereen zich hier goed voelt.  En dan hebben we het niet alleen over leerlingen, maar ook over ouders, leerkrachten, directie, de mensen van het secretariaat en de vrouwen en mannen die de school onderhouden.

Hoe werken wij aan die positieve drive?  Wel, er zijn klasvormende dagen, de acties van de leerlingenraad (valentijn, complimentendag…), de eindejaarsshow, ICT tijdens de midagpauze, carnaval, uitstappen naar de zee en de bergen (skivakantie), zang en drama, stille ruimte tijdens de middag, de middag- en woensdagnamiddagsport…

En dan moeten we het zeker ook nog hebben over anti-pesten, extra zorg bij leerstoornissen, GOK-klassen, leren leren, oudercontacten, de fakkeltocht, de quiz, smartschool…

Reportages van typische activiteiten kan je bekijken op facebook.com/SMMA.be en youtube.com/SMMAtv.

#begeleidingsplannenbijleerstoornissen   #bijzondereovereenkomsten   #GOKklas   #hetlevenismeerdandeschool   #participatie   #welevenophoop
 
 
KWALITEITSVOL ONDERWIJS

In een middenschool is het van onschatbaar belang dat iedereen een richting vindt waarin zij/hij zich goed voelt.  We zullen dus alles op alles zetten om het beste te halen uit elke jonge mens.

Daarom werken de leerkrachten aan meer dan alleen maar de eindtermen en ontwikkelingsdoelen:  ze werken samen (co-teaching is meer dan een trendy woord), ze kennen de weg naar het CLB en naar de GON-begeleiders, ze scholen zich bij, ze denken en praten over de wereld buiten de schoolmuren, ze zijn bereikbaar (op school en op smartschool), ze kijken niet op tegen een paar extra klassenraden, en ze beheersen het ABC van de ICT.

#beroepseer   #professionalisering   #zienengraagzien
 
 
LEREN LEREN

De manier waarop je bijleert, kan en moet je ook leren.  Leren leren, zoals dat heet.
Welnu, wij zijn er om te helpen.  Daarvoor hebben we leerplanners, huiswerkklassen, avondstudie, gratis inhaallessen, de ZOO (zaken op orde), een stappenplan voor het schoolwerk na de schooltijd,  en, speciaal voor de eerstejaars, boekentasbegeleiding. Wanneer de grote toetsen eraan komen, krijgen de leerlingen leerstofoverzichten en modeltoetsen.  We leren samen onze eigen examenplanningen op te stellen.

We doen er dus veel (zoniet, alles) aan om de leerling én het thuisfront te steunen bij het studeren.  Studeren gebeurt voor een fundamenteel stuk thuis. Wij denken/hopen/weten dat onze voortdurende inspanningen simpelweg goesting geven om zelf in gang te schieten en te blijven.

#planning   #remediëring   #stappenplannen   #zorgbijleerstoornissen
 
 
EIGENHEID

SMMA is een katholieke school, die gastvrij is en openstaat voor een dialoog met alle overtuigingen. We bekommeren ons om alle leerlingen, met hun eigen noden en eigen behoeften.

En van ‘alle leerlingen’ gesproken:  één van onze grootste troeven is dat we een a- én b-stroom aanbieden.  Mooi meegenomen, want je vindt bij ons de rijke mix van alle mogelijke richtingen, met een enorm brede waaier van vakken (van Aardrijkskunde, over Hout- en Metaalbewerking, Latijn, Mechanica en STEaM, tot en met Zorg Voor Voeding).

Ons SMMA-studieaanbod is dus zo opgesteld dat we een jonge student optimaal kunnen begeleiden bij zijn of haar verdere onderwijsloopbaan.

#aenbstroom   #begeleidingsplannen   #katholiekedialoogschool   #watnadeeerstegraad   #workshops

 
 
TAAL

In de grote volgspot: taal.

Met onze onze uitgebreide taalscreening (telkens in september en juni) brengen we de beginsituatie van de leerlingen in kaart.  Overleg met de collega’s van de bovenbouwen leert ons dan in welke mate de studenten vooruitgang boeken.  Gevarieerde werkvormen zorgen er alvast voor dat elke leerling echt actief met taal bezig is.

De taalvaardigheid proberen we ook te verhogen met extra ondersteuning (taallessen, GOK…) en extra vakoverschrijdende activiteiten (workshops expressie, Week van de Poëzie…).  Die bijkomende lessen worden gegeven door taalleerkrachten, met de steun van de andere leerkrachten.  Het spreekt voor zich dat we ons bijscholen, en profiteren van relevante taalprogramma’s.

#diataal   #Nederlands   #Nederlandsalsservicevak   #spellingrampenplan
 
 
ONZE WERELD

De wereld waarin we leven is niet de simpelste.  In de toekomst kijken is onmogelijk. We zullen het dan ook hebben over het verleden, en over de spreekwoordelijke dag van vandaag.  Wij willen onze jonge mensen kennis en vaardigheden meegeven om die wereld beter te begrijpen (en, wie weet, zelf beter te maken).

We richten onze spotlichten op thema’s als (en sta ons toe hier Grote Woorden te droppen)burgerzin (afspraken maken en naleven, Damiaanactie, een dagje animatie in een rusthuis, de leerlingenraad…), cultuur (toneelgroep, museumbezoek, muziekgroep, Kunstbank in residence, de Poëziedag…), gezondheid (Start 2 Run, (na)middagsport, gezond ontbijt, soep- en fruitpas…), milieu (Sealife & Earth Explorer, Weer en Klimaat, afval beperken en sorteren, applausactie voor fietsers…) en verkeersveiligheid (de verkeersdag, de liefde (euh…) voor fluohesjes, de indrukwekkende getuigenis van Luc Descamps…).

#devooruitgang   #dejeugdisdetoekomst   #snellerhogerenverder   #vraagnietwatde wereldvoorjoukandoenmaarvraagwatjijvoordewereldkandoen
 
 
Meer op smma.be.
Héél veel meer.

 

Ps.  Het schoolreglement vind je hier.

 

#pedagogischproject #visie #beleid #missie #project