De algemene structuur van de Sint-Martinusscholen:

▪    Middenschool  (eerste graad)

»    a-stroom
»    b-stroom

▪    bovenbouw  (tweede en derde graad)

»    aso  (campus Walfergem)
»    tso-bso  (campus Nieuwstraat) .

 

Klik hier voor een schema onze studierichtingen.

 

Voor alle duidelijkheid:  in een eerste graad is er nog géén onderverdeling in aso, bso en tso.  Er is slechts een onderverdeling in een a- en b-stroom.