Vanaf september 2016 vervangen we de geschreven schoolagenda definitief door een digitale lesagenda, in combinatie met een geschreven leerplanner.

In de klassieke schoolagenda is er vrij weinig plaats om taken en toetsen te plannen.  In een takenagenda beschikken we over veel meer plaats om onze planningen op te stellen.  Dit zal ook voor de leerkrachten even wennen worden, maar de ervaring in, onder meer, onze bovenbouw leert dat we hier wel degelijk mogen spreken van: vooruitgang.

Het eerste gebruik van de digitale schoolagenda gaat misschien nog gepaard met ‘kinderziektes’.
Uw reacties zijn alvast zeer welkom via smartschool.ms@martinusasse.be.